Jesteś tylko jedna Ty.

„Nie powierzaj swojego szczęścia i poczucia własnej wartości komuś innemu. Tylko Ty możesz ponosić za nie odpowiedzialność. Jeśli nie potrafisz kochać i szanować siebie – nikt inny nie będzie w stanie tego dokonać”. Stacey Charter


Jak się czujesz sama ze sobą? Co myślisz o sobie, tak szczerze przez większą część czasu? Czy Twoja samoocena jest stabilna, czy zależy od zewnętrznych okoliczności? Co sprawia, że czujesz się bardziej wartościowa? Czym próbujesz załatać powracające poczucie, że nie jesteś wystarczająca?


Bardzo często to co myślimy i czujemy na swój temat składa się z wielu różnych myśli i emocji – przyjemnych i nieprzyjemnych, które niepoukładane dają odczucie wewnętrznego chaosu. Często również próbujemy wyjść z tego chaosu inwestując bardziej we wiarę w siebie, zamiast w poczucie własnej wartości.


„Wiara w siebie jest miarą tego, do czego jesteśmy zdolni – w czym jesteśmy dobrzy i do czego mamy zdolności. Odnosi się do rzeczy, które potrafimy zrobić i celów, które możemy osiągnąć. Wiara w siebie jest cechą raczej nabytą, zewnętrzną – choć nie powierzchowną.” Jesper Juul


Wiarę w siebie stosunkowo łatwo zbudować. Wystarczy pozytywna opinia na temat naszych zdolności. Może dlatego też w wiarę w siebie w pierwszym rzędzie najczęściej inwestujemy, żeby szybko zyskać dobre zdanie o sobie.
Czy Tobie zdarzyło się kiedyś próbować udowodnić sobie i innym swoją wartość przez osiągnięcia, albo przynależność do jakiejś określonej grupy ludzi? Jak stabilne było tak zdobyte poczucie wartości? Można przecież zdobyć złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich i wrócić do wewnętrznej pustki i poczucia niespełnienia zaraz po zejściu z podium. A co jeśli nie zdobędziesz żadnego medalu i nie znajdziesz się nawet w pobliżu podium? Czy to oznacza, że jesteś mniej wartościowa?


Tak sobie myślę, że z jednej strony oczywiście potrzebujemy określić nasze talenty i umiejętności oraz w nie inwestować, żeby osiągając zamierzone cele budować zaufanie i wiarę z siebie. Niemniej, żeby radość i duma z bycia sobą była w nas wartością stałą, potrzebujemy zacząć od budowania stabilnej bazy, niezależnej od naszych sukcesów i porażek. Budowanie wysokiej wiary w siebie przy niskim poczuciu własnej wartości może prowadzić jedynie do wypalenia. Inwestowanie sił i energii w kolejne przedsięwzięcia, przy ciągle niezaspokojonej wewnętrznej pustce, jest jak puszczanie pieniędzy z nurtem rzeki. Z tego działania nie będzie zwrotu.


„Na przekonanie o własnej wartości składają się nasza wiedza o tym, kim jesteśmy i doświadczenia z tym związane. Jest ono odpowiedzią na pytanie jak dobrze znamy sami siebie oraz jak tą wiedzę wykorzystujemy. Poczucie własnej wartości można wyobrazić sobie jako filar, centrum, jądro.” Jesper Juul


Jeśli masz zdrowe poczucie własnej wartości, czujesz się wartościowa tylko z tego powodu, że istniejesz i że jesteś jaka jesteś. Bez nieustannych prób „naprawiania siebie”, raczej w ciągłym procesie odkrywania siebie.


Jesper Juul sugeruje, że poczucie własnej wartości buduje się na trzech filarach:- ktoś dostrzega nas i akceptuje takimi jakimi jesteśmy- czujemy, że jesteśmy cenieni przez innych za to jacy jesteśmy- posługujemy się językiem osobistym – potrafimy zrozumieć i wyrażać nasze odczucia i doświadczenia.


I wiesz co? Nawet jeżeli powyższe trzy punkty nie zostały spełnione w Twoim dzieciństwie i w związku z tym nie posiadasz „wrodzonego” poczucia własnej wartości, to wcale nie oznacza, że jesteś na przegranej pozycji, albo jesteś uzależniona od innych. To raczej oznacza, że teraz potrzebujesz polegać na sobie w kwestii budowania swojego poczucia własnej wartości.


“A rose is a rose is a rose.” Gertrude Stein (“Róża jest różą jest różą…”) Gertrude Stein


Wstaw swoje imię zamiast róży w powyższy fragment wiersza. Co czujesz jak pomyślisz, że niezależnie od tego miejsca, w którym teraz jesteś w życiu, od poziomu „sukcesu” jaki osiągnęłaś albo nie osiągnęłaś, zawsze pozostaniesz sobą w swojej niezwykłej, niepowtarzalnej istocie.


Jesteś tylko jedna Ty. Nie było, nie ma i nie będzie nikogo innego takiego jak Ty teraz.
Jak to jest być Tobą? Co to dla Ciebie oznacza, że istniejesz dokładnie w takiej istocie tu i teraz? Co chcesz z tym faktem zrobić? Jak Twoje życie ma odzwierciedlać to Kim jesteś? Co to oznacza dla świata, w którym żyjesz, że istniejesz?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *