Wybierz zawód, który „zrobi z Ciebie najlepszy użytek”:)

Jak dobrze wybrać zawód i jakie są kryteria dobrego wyboru zawodu? Z moich obserwacji wynika, że w naszej mentalności w dalszym ciągu pokutuje przekonanie, że żeby dobrze się ustawić w życiu, potrzebujemy wybrać jakieś zajęcie, które będzie intratne finansowo. W tym celu najczęściej rozglądamy się po różnych kierunkach studiów, wybierając fakultety typu ekonomia, psychologia, prawo, zarządzanie, marketing… licząc na to, że po skończeniu właśnie tych studiów zdobędziemy zawód, który zapewni nam przede wszystkim dobre utrzymanie. Niestety, mało kiedy zwracamy uwagę na to czy wybór tego kierunku będzie współgrał z naszą osobowością, naszymi predyspozycjami, talentami oraz ulubionymi umiejętnościami. Poza tym, wybierając jeden z wcześniej wymienionych kierunków, nie sprawdzamy czy faktycznie znajdziemy dobrze płatną pracę na rynku, który jest nasycony absolwentami tych kierunków. Zupełnie na ostatnim miejscu zastanawiamy się czy wybrany zawód będzie dawał nam radość i satysfakcję oraz jak będziemy funkcjonować w pracy każdego dnia, jeżeli nie będzie ona spójna z tym kim jesteśmy, w rezultacie czego będzie dla nas ciężarem, a nie ścieżką rozwoju osobistego. Jeżeli chcesz się realizować w swojej pracy, potrzebujesz wybrać zajęcie, które będziesz kochać, żebyś mogła włożyć w nie swoje serce i wykonywać je z pasją na dobrym poziomie, po to aby dać realną wartość ludziom i móc zarabiać odpowiednio do tego jaką wartość oferujesz.


W poprzednim blogu „Jak się spełniać w życiu?” pisałam o spełnieniu i zaproponowałam Ci narzędzie, które nazywa się Linią Życia. Pozwala ono zdefiniować: – które tematy najbardziej Cię interesują, – które z Twoich cech osobowości najbardziej wybijają się i są szczególnie widoczne i charakterystyczne dla Ciebie oraz – wykonywanie jakich czynności daje Ci największą radość.


Wszystkie te trzy elementy są niezbędne do tego, żeby określić jaka praca będzie spójna z Tobą i wykorzystując Twoją osobowość będzie Ci dawała poczucie rozwoju; będzie tematycznie spójna z tym co Ciebie interesuje oraz będzie składała się z czynności, które są Twoimi ulubionymi czynnościami i umiejętnościami, odzwierciedlającymi Twoje wrodzone talenty. Dla przykładu, jeśli w Twoich cechach charakteru dominują cechy takie jak ciekawość, komunikatywność, kreatywność, towarzyskość, twórczość; tematycznie jesteś zorientowana na człowieka, jego rozwój i dobrostan oraz na przykład sztukę i twórczą ekspresję siebie; natomiast w Twoich ulubionych czynnościach są kreatywne zajęcia manualne, rozmowa z drugim człowiekiem, budowanie więzi, dawanie radości i nadziei… to być może trafnym dla Ciebie wyborem byłby np. zawód arteterapeuty? Oczywiście przykład, który podałam wydaje się być bardzo prosty dlatego, że na liście naszych ulubionych tematów i czynności jest wiele różnych elementów, które niekoniecznie jednoznacznie pasują do jednego zawodu. Czasem bywa też tak, że do głowy nie przychodzi nam prawie nic, co moglibyśmy umieścić na naszej liście. Wtedy warto poprosić o pomoc kogoś, kto obiektywnie spojrzy na wydarzenia z naszej Linii Życia i pomoże nam dostrzec nasze ukryte zasoby.


Dodatkowo, jak już pisałam wyżej, my i nasz rozwój jest tylko jednym z elementów niezbędnych do tego, żeby czuć spełnienie w wykonywanej pracy. Oprócz serca włożonego w pracę, kolejnym kluczowym elementem jest wkład, który mamy w życie innych ludzi. Bez względu na to jak pasjonująca nie byłaby nasza praca zawodowa, nie będziemy najprawdopodobniej odczuwać satysfakcji, jeżeli nie będziemy widziały jej owoców w życiu innych ludzi, a tym samym sensu wykonywania jej. W tym punkcie mam wrażenie, że głównie kobiety mają taką potrzebę, żeby po drugiej stronie widzieć odbiorcę swojej pracy, konkretnego człowieka, któremu ich praca faktycznie coś namacalnego zmieniła w życiu – zaspokajając jego potrzebę lub rozwiązując jakiś problem. Z tego też powodu, bardzo ważne jest, żebyś zastanowiła się w kolejnym kroku nad tym z kim dokładnie chciałabyś pracować, czyli dla kogo chciałabyś wykonywać Twoją pracę i jaką konkretnie wartość chciałabyś widzieć realizowaną w życiu tej osoby.


Proponuję Ci więc ćwiczenie*, które miałoby odpowiedzieć na powyższe pytania. W tym celu na czystej kartce położonej poziomo narysuj 3 duże kwadraty, jeden obok drugiego. Pierwszy kwadrat będzie zbiorem czynności, które najbardziej lubisz wykonywać i chciałabyś wykonywać każdego dnia w swojej pracy zawodowej Ulubione czynności do tego kwadratu wybierz z Linii Życia. Drugi kwadrat będzie zbiorem osób, z którymi najbardziej chciałabyś pracować. W tym aspekcie, zastanów się z kim chciałabyś pracować – to mogą być dzieci w określonym wieku, lub kobiety zmagające się z depresją, albo młodzież zastanawiająca się nad wyborem kierunku studiów i ścieżki zawodowej… Trzeci kwadrat będzie w sobie zawierał pomysły na wartość, jaką chciałabyś dać innym ludziom. Przykładami wartości, którą możesz oferować swoim klientom może być np. wsparcie w trafnym wyborze kariery, odciążenie w utrzymaniu porządku w domu, wyręczenie z miesięcznym rozliczeniem firmy, zdobycie umiejętności posługiwania się językiem francuskim, wsparcie firmy przez stworzenie strony internetowej, stworzenie domu dla osieroconych dzieci, stworzenie wakacyjnego miejsca wypoczynku dla ludzi regenerujących siły przed powrotem do pracy…


Popatrz na swoje kwadraty i wybierz po jednym elemencie z pierwszego i drugiego kwadratu oraz kilka z trzeciego, uzupełniając zdanie:


Daję ….(taką wartość)…. (takim ludziom)…. wykonując (takie czynności).


To zdanie może stać się kamieniem węgielnym Twojej wymarzonej pracy. Mając taki konkretny pomysł na zajęcie zawodowe, pozostaje Ci jeszcze dobrze zakomunikować ten pomysł swoim docelowym klientom. Pieniądze podążą za pasją:)

* Business Model You; Tim Clark, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur; 2012

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *