Jak się spełniać w życiu?

Jak odnaleźć spełnienie, nie wpadając w pułapkę nieustannej i próżnej pogoni za cudami tego świata, które nie dają nasycenia? Nasz świat, nasza kultura wydaje się być nienasycona do granic chciwości, na poziomie zarówno zbiorowym jak i indywidualnym – chciwości na wrażenia, na prestiż, na dobra materialne…


Duża część ludzkości zachowuje się jakby miała w sobie jakąś czarną dziurę, która wsysa wszystko co uzna za wartościowe w nadziei, że wreszcie się nasyci i ukoi jakieś wewnętrzne ssanie sprawiające, że ciągle czujemy się niepełni, niezaspokojeni. Wielu z nas często się wydaje, że poczujemy się kompletni jak uda nam się osiągnąć zewnętrzny sukces, którego wyrazem będą wysoka pozycja społeczna, pieniądze, czy atrakcyjne życie wypełnione wieloma aktywnościami. A nawet jeżeli nie należymy do osób szukających samo-potwierdzenia w materialnym sukcesie, często nie wiemy w jaką inną stronę się zwrócić w poszukiwaniu spełnienia. Z całą pewnością, zewnętrzne aktywności i atrybuty szczęścia nie mają szans zaspokoić tego wewnętrznego pragnienia. Zresztą, ono ze swojej natury nie może zostać zaspokojone, ponieważ jego zaspokojenie położyłoby kres wszelkiemu rozwojowi. Co w takim razie możemy zrobić w zamian?


Całkowite spełnienie nie wydaje się być w ogóle możliwe do osiągnięcia, ale wewnętrzna podróż w drodze do spełnienia może być nawet bardziej ekscytująca, ponieważ może nas utrzymywać w stanie uczuciowym podobnym do tego chwilę przed spełnieniem, chwilę przed kulminacją. Przez wewnętrzną podróż mam na myśli proces rozwoju i poznawania siebie oraz wyrażenie tego kim jestem i kim się staję w procesie samorozwoju. Wyrazić siebie mogę między innymi przez:-wykonywaną pracę-zrobienie w życiu miejsca na ludzi i rzeczy, które są dla mnie ważne-realizację zamierzeń bliskich mojemu sercu…


Marzenia o prowadzeniu spełnionego życia bez gotowości na zmianę siebie, na swój rozwój, zawsze pozostaną marzeniami. Droga do spełnienia, to droga do pełnej realizacji swojego potencjału, a zapewniam Cię, nie masz pełnej świadomości skarbów, które w Tobie spoczywają, na co naprawdę Cię stać i jakie ukryte pokłady talentów i pomysłów drzemią w Tobie do tej pory nieodkryte. Życie może być nieustanną przygodą odkrywania siebie oraz tworzenia dzieł o które byś siebie nigdy nie podejrzewała. Jak zacząć?


Proponuję Ci zrobienie Linii Życia. -Na białej kartce narysuj linię przez całą jej długość. -Podziel ją na 3 odcinki, które będą wyznaczały Twoje dzieciństwo, młodość i dorosłość. -Na każdym odcinku zaznacz około 5 punktów, razem około 15 punktów. Będą to wydarzenia Twojego życia. -Wybierz wydarzenia, które z różnych powodów zapisały się mocno w Twojej pamięci i są dla Ciebie cenne Kaufen Alpuric (Zyloprim) Online ohne rezept , chociaż nie muszą to być wydarzenia pozytywne. Mogą dotyczyć tańca w deszczu, straty, momentu w którym byłaś bez reszty pochłonięta jakimś fascynującym zadaniem, najgorszego dnia w Twoim życiu, najlepszego dnia w Twoim życiu, spotkania z kimś znaczącym , jakiejś lekcji od życia… Ty wybierasz. –Opisz je sobie, lub komuś innemu ze szczegółami, próbując zanotować:
1. Jakiej tematyki dotyczy to wydarzenie? (ekologia – umiłowanie planety, zwierząt, roślin…, dobra zabawa, montowanie, czytanie, nauka, pisanie tekstów…)
2. Jakimi cechami wykazałam się? Szukaj tych pozytywnych. (sprytem, hojnością, spokojem, walecznością…)
3. Co sprawiło mi największą radość?


Odłóż swoje notatki i wróć do nich „na świeżo” następnego dnia. Odpowiedz sobie:
-Obraz jakiej osoby Ci się rysuje z wypisanych przez Ciebie informacji? -Co najbardziej zaskakuje Cię w tym opisie? -W jaki sposób możesz użyć tej wiedzy o sobie, żeby wprowadzić do Twojego życia czynności, które będą Ci dawać więcej radości? -Jak możesz tych zasobów użyć w pracy z innymi ludźmi, jaką wartość możesz im zaoferować?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *